Uuest isikuandmete kaitse üldmäärusest lähemalt: vastutuse põhimõte ja töötlemise volitamine

Uuest isikuandmete kaitse üldmäärusest lähemalt: vastutuse põhimõte ja töötlemise volitamine

Tänaseks ei tohiks kellegi jaoks olla uudiseks, et maist 2018 hakatakse kohaldama uut EL-i isikuandmete kaitse üldmäärust (General Data Protection Regulation – GDPR), mis toob kaasa väiksemaid või suuremaid muudatusi kõigile isikuandmete töötlejatele. GDPR puudutab pea kõiki ettevõtjaid, sest pea kõik ettevõtjad töötlevad vähemal või suuremal määral isikuandmeid.

Veebiseminaril räägime:

Milline näeb välja vastutuse põhimõte praktikas? Milline dokumentatsioon, millised protsessid ja tehnoloogilised lahendused on vajalikud tagamaks kooskõla GDPR-i nõuetega ning kuidas nõuetele vastavust tõendada?

Mis hetkel muutub andmete töötleja vastutavaks töötlejaks ja millal on tegu volitatud töötlejaga? Miks on see oluline?

Mida peaks vastutav töötleja arvestama volitatud töötleja valimisel? Mida peaks volitatud töötleja arvestama andmete töötlemisel? Kuidas jaguneb vastutus? Millele pöörata tähelepanu lepinguläbirääkimistel? Millele pöörata erilist tähelepanu pilveteenuste kasutamisel ja pakkumisel (Cloud Privacy Check www.cloudprivacycheck.eu näitel)?

Veebiseminar toimus PwC Legali ja Datafoxi koostöös. Veebiseminari viivad läbi PwC Legali advokaadid Mari-Liis Orav ja Jaanus Prost ning Datafoxist Tõnis Teder, SDDC, võrgu- ja turvalahenduste müük ja Jaan Vahtre, andmeturbe ekspert ja teenuste projektijuht.

Webinar toimus 24.05.2017

Vaata siit!