Uue põlvkonna virtualiseerimiskeskkondade andmeturvalisuse ja hüperviisori kaitse lahendused nii ettevõttesiseselt kui ka avalikus pilves

Uue põlvkonna virtualiseerimiskeskkondade andmeturvalisuse ja hüperviisori kaitse lahendused nii ettevõttesiseselt kui ka avalikus pilves

HyTrust on virtualiseerimiskeskkondade krüpteerimis- ja turvalahendus, mis võimaldab kaitsta ettevõtte intellektuaalset omandit ja/või kliendiandmeid nii ettevõttesisestes andmekeskustes kui avalikes pilvelahendustes. Erilist rõhku on Hytrust pööranud VMware virtualiseerimiskeskkondade, hüperviisorite (vSphere; ESXi) ja tarkvaralise võrgu (NSX) turvalisuse tagamisele. Antud lahendus aitab Teil vältida võimalikke andmelekkeid, tagades vastavuse erinevatele rahvusvahelistele turvastandarditele.  HyTrust lahendused omavad turvalisussertifikaate erinevatelt riiklikelt ja militaarorganisatsioonidelt.

The concept of virtualization security by next-generation workload encryption and hypervisor hardening, granular control to have rest of mind and be compliant to governmental & military compliance – this is HyTrust!

In this webinar you will learn:

– The challenges around securing your intellectual property and client data in private and/or public cloud environment;
– The different approaches to encryption in virtualized environments;
– How HyTrust is helping organizations prevent data breaches, end audit and compliance suffering;
– The challenges of protecting the “crown jewel” of your virtual infrastructure – hypervisor;
– What security and policy enhancements can be achieved on your vSphere, NSX and ESXi;
– How to avoid Data sovereignty land mines with HyTrust Boundary Controls.

Veebiseminar on inglise keeles! 
Webinar toimus 22.03.2017

Vaata siit!