Veeam Backup & Replication v9 uuendused

Kosmeetilise uuendusena on Veeami konsool nüüd installitav Standalonena. Enam ei pea tegema remote desktop ühendust serverisse, vaid saab konsooli paigaldada otse tööjaama ja sealt juba vastava instantsi külge ühendada. Lisaks on konsool nüüd teist tooni roheline ja ka ikoonid on saanud uue ilme.

Kõige suuremad tehnilised uuendused on EMC storage snapshottidest varukoopiate tegemine ja Oracle andmebaaside item level restore functsionaalsus.

  • EMC storage snapshottidest varukoopiate tegemine teeb varundamise kuni 20 korda kiiremaks. Hetkel on see siiski piiratud nii, et storage snapshotte saab teha block storagest ja VNX litsents peab võimaldama snapshottide tegemist.
  • Oracle andmebaase saab taastatada Point-In-Time ja varundada transaction logisid agendivabalt.
  • Scale out backup repository võimaldab lisada erinevad repository-d ühte Pooli. Backup jobidele saab teha policy-d, mille järgi varukoopia faile kirjutatakse vastavalt, kas kiirematele või aeglasematele ketastele.
  • Lisaks varundamisele lubab nüüd Cloud connect replication teenusepakkuja ka replikeerida, ilma VPN ühendust loomata. Võrgu eest hoolitsevad sisseehitatud network applianced, mis suhtlevad omavahel üle SSL ja võimaldavad rikke korral serveri käima panna teenusepakkuja juurest.
  • Täiustatud on Active Directory object level restore – lisatud on Group Policy-te ja DNS objektide taastamine.

Veeam on üks populaarsemaid varunduslahendusi VMware ja Hyper v keskkondadesse. Toodet on lihtne kasutada – see sisaldab unikaalseid andmekaitse tehnoloogiaid ja seda hea hinnataseme juures. Varunduslahenduse uuendamisel ja laiendamisel tasub teha kindlasti võrdlev arvutus ka Veeam lahendusele. Veeam võib tulla soodsam ja anda lisaks rohkem võimalusi. Kiireks arvutuseks: 1 Veeam CPU litsentsi hind on ca 1000 EUR+ km.

Veeam Backup & Replication versioon 9 on väiksemaid uuendusi ja täiustusi nii palju, et ühte postitusse neid ei ole võimalik panna.