Maikuu veebiseminarid

 

Osale veebiseminaril kontorist lahkumata ja ole kursis uute ja oluliste IT teemadega. Seekord räägime, kuidas parandada kontorist väljas töötamise tõhusust Office 365 tööriistadega ja tutvustame uut isikuandme kaitse määrust lähemalt.

 

KAVA


 

1.  18.mai 10:00 – 11:30 Kuidas parandada kontorist väljas töötamise tõhusust kasutades Office 365 tööriistu

Office 365 lahendused võimaldavad efektiivsemalt ja turvalisemalt korraldada ettevõtte infovahetust ja seda olenemata asukohast ning seadmest. Seekordsel veebiseminaril tutvustame demo käigus Office 365 lahendusi, mis aitavad oluliselt parandada koosolekute ja ärikohtumiste tõhusust. Veebiseminari käigus vaatame, kuidas kasutada erinevaid Office 365 rakendusi (Outlook, Skype for Business, OneNote, PowerPoint), et edukalt organiseerida online-kohtumisi, säästes töötajate aega ja vähendades kulusid.

 

Vaata salvestust!

 

2.  24.mai 10:00 – 11:30     Uuest isikuandmete kaitse üldmäärusest lähemalt: vastutuse põhimõte ja töötlemise volitamine

 

Tänaseks ei tohiks kellegi jaoks olla uudiseks, et maist 2018 hakatakse kohaldama uut EL-i isikuandmete kaitse üldmäärust (General Data Protection Regulation – GDPR), mis toob kaasa väiksemaid või suuremaid muudatusi kõigile isikuandmete töötlejatele. GDPR puudutab pea kõiki ettevõtjaid, sest pea kõik ettevõtjad töötlevad vähemal või suuremal määral isikuandmeid.

 

27. aprillil toimus Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal (PwC Legal) ja DataFox koostöös veebiseminar, mis keskendus peamistele GDPR-iga kaasnevatele muudatustele. Arvukate osalejate tagasiside põhjal käsitleb teine veebiseminar põhjalikumalt osalejatele enim huvi pakkunud teemasid: vastutuse põhimõtet ja töötlemise volitamist (sh pilveteenuste kasutamist). Vaata esimese webinari salvestust siit!

 

Veebiseminaril räägime:

  • Milline näeb välja vastutuse põhimõte praktikas? Milline dokumentatsioon, millised protsessid ja tehnoloogilised lahendused on vajalikud tagamaks kooskõla GDPR-i nõuetega ning kuidas nõuetele vastavust tõendada?
  • Mis hetkel muutub andmete töötleja vastutavaks töötlejaks ja millal on tegu volitatud töötlejaga? Miks on see oluline?
  • Mida peaks vastutav töötleja arvestama volitatud töötleja valimisel? Mida peaks volitatud töötleja arvestama andmete töötlemisel? Kuidas jaguneb vastutus? Millele pöörata tähelepanu lepinguläbirääkimistel? Millele pöörata erilist tähelepanu pilveteenuste kasutamisel ja pakkumisel (Cloud Privacy Check www.cloudprivacycheck.eu näitel)?

 

Veebiseminar toimub PwC Legali ja Datafoxi koostöös. Veebiseminari viivad läbi PwC Legali advokaadid Mari-Liis Orav ja Jaanus Prost ning Datafoxist Tõnis Teder,  SDDC, võrgu- ja turvalahenduste müük ja Jaan Vahtre, andmeturbe ekspert ja teenuste projektijuht.

 

Advokaat Mari-Liis Orav on spetsialiseerunud peamiselt andmekaitse-, intellektuaalse omandi ja IT-õigusele. Mari-Liis tegeleb nii alustavate kui ka suurettevõtjate nõustamisega erinevates lepingutega seotud küsimustes (intellektuaalse omandi õiguste reguleerimine, isikuandmete kaitse, konfidentsiaalsus, tarkvaraarendus, teenusetingimused, privaatsuseeskirjad, jms) ning kaubamärgi- ja IT-vaidlustega.

Mari-Liis tegeleb klientide igakülgse ettevalmistamisega ELi isikuandmete kaitse üldmääruseks. Mari-Liisil on ka arvestatav kogemus andmekaitse- ja intellektuaalse omandi teemaliste koolituste läbiviimisel.

Enne PwC Legali meeskonnaga liitumist töötas Mari-Liis advokaadina advokaadibüroos GLIMSTEDT. Enne seda on Mari-Liis tegelenud andmekaitseküsimustega Brüsseli advokaadibüroos Hunton & Williams LLP Global Technology, Outsourcing & Privacy töögrupis ning Euroopa Andmekaitseinspektori juures.

Lisaks on Mari-Liis ka StarAudit Legal Advisory Board liige. Sõltumatu organisatsioon StarAudit aitab globaalselt kaasa pilveteenuste arengule ja innovatsioonile. Mari-Liis panustas ka üleeuroopalise pilveteenuse kasutajatele suunatud tööriista Cloud Privacy Check (CPC) väljatöötamisse. CPC aitab pilveteenuse kasutajal analüüsida, kas tema tegevus pilveteenuse kasutusele võtmisel on kooskõlas isikuandmete kaitse regulatsiooniga rohkem kui 30-s riigis, sealhulgas Eestis.

Advokaat Jaanus Prost juhib PwC Legal Eesti andmekaitsevaldkonda. Lisaks andmekaitsevaldkonnale nõustab Jaanus kliente ka pangandus- ja finantsõiguse küsimustes ning kohtuvaidlustes.

Jaanus on nõustanud mitmeid FinTech ettevõtjaid regulatsioonidele vastavuse kontrollimises ja esindanud kliente erinevates rahvusvahelistes kohtuvaidlustes. Jaanus on andmekaitsealastes küsimustes nõustanud era- ja avaliku sektori kliente oma tegevuse planeerimisel ja ümberkorraldamisel, et tagada kooskõla kehtivate nõuetega ning regulatsioonide arendamisel. Sealhulgas on Jaanus analüüsinud mitme e-riigi projekti raames isikuandmete kaitset ja andnud sisendeid regulatsioonide täpsustamiseks. Ka on Jaanus viinud läbi mitme reguleeritud ühingu andmekaitsealast vastavuskontrolli ning juhendanud nende protseduuride viimist kooskõlla isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Jaanus on õppinud nii õigusteadust kui ka majandusteadust ja nõustanud mitmeid ettevõtteid finants- ja juhtimisküsimustes. Koos laialdase kohtuvaidluskogemusega võimaldab see Jaanusel pakkuda kõrgekvaliteedilist õigusteenust andmekaitsevaldkonnas tavaks olevates interdistsiplinaarsetes küsimustes.

 

Vaata salvestust!

 

 

 

Veebiseminarid on mõeldud kõigile ettevõtte juhtidele, arvutikasutajatele, IT juhile ja spetsialistidele ja Sinu sõbrale!

 

 

Vaata ka webinare:

Uute Dell’i lõppkasutaja mudelite tutvustus

Uus isikuandmete kaitse üldmäärus – mis muutub ja kuidas valmistuda? 

Uue põlvkonna virtualiseerimiskeskkondade andmeturvalisuse ja hüperviisori kaitse lahendused nii ettevõttesiseselt kui ka avalikus pilves  

Dell EMC Unity All-Flash – All Flash, aga veel parem!

Tarkvarapõhine andmekeskus VMware Virtual SAN 6.5 lahendusega

Andmete kaitse ja varundamine: UUS Veeam Availability Suite 9.5

Infoturve – see ei ole vaid IT küsimus