Datafox ja Qualito loovad tarkvaraarenduse pakkumiseks ühisettevõtte

 

Seni eeskätt IT-taristu lahendustele keskendunud kodumaine teenusepakkuja Datafox ning suuremas osas välisturgudel tegutsenud Qualito loovad ühisettevõtte, et pakkuda klientidele tarkvaraarendust ning kogu IT-spektrit hõlmavaid täislahendusi. 


 
Asutatava ühisettevõtte arendusteenuseid hakatakse Eestis müüma Datafoxi ning välismaal Qualito kaubamärgi all. Datafoxi ja Qualito osalus uues firmas jaguneb pooleks. Loodav ühisettevõte keskendub esmalt Eesti, Suurbritannia, Rootsi ja Saksamaa turgudele, pakkudes tarkvaraarendust eeskätt mängunduse, fintechi ja e-kaubanduse valdkonnas. 
 
Datafoxi tegevjuhi Marko Külaotsa hinnangul ei puutunud IT-taristu lahenduste pakkujad varem kuigi palju kokku tarkvaraarendusega. “Täna eeldab järjest enam taristulahenduste juurutusprojekte lõppjärgus tarkvaralisi süsteemiintegratsioone või automatiseerimislahendusi,” põhjendas Külaots ühisettevõtte asutamist. “Äriprotsessi mõttes keeruline ja töötajatelt palju aega nõudev asi võib kogenud tarkvaraarendajale olla vaid 5 minuti töö, et see automatiseerida, vabastada inimesed rutiinsetest tegevustest ning muuta kogu ettevõtte toimimine tõhusamaks. Tänu koostööle rahvusvahelise tarkvaraarendajaga Qualito saame nüüd pakkuda klientidele kogu IT-spektri lahendusi ning laieneda oma IT-taristu teenustega ka välisturgudele.”
 
Loodavat ühisettevõtet hakkab juhtima rahvusvahelise tarkvaraarendusfirma Qualito asutaja Rainar Ütt, kel on selles valdkonnas kogemust rohkem kui 15 aastat. 
 
Rainar Üti sõnul on ühisettevõtte asutamine Qualitole suur samm edasi, sest loob nii kodu- kui ka välisturgudel klientidele lisaks tarkvaraarendusele lisandväärtust Datafoxi IT-teenustega. “Laiendame ühisteenuste pakkumiseks oluliselt Qualito tänast arendusmeeskonda, oodates enda juurde tarkvarainsenere, kes soovivad lisaks tehnilistele oskustele arendada oma ärikompetentsi,” rääkis Ütt. “Iga tiim hakkab osalema firma juhtimises ning saab lisaks põhipalgale märkimisväärselt osa teenitud kasumist, samuti on töötajatel tulevikus võimalik ettevõte seniste omanike käest välja osta.”
 
Rainar Ütt on õppinud Tartu Ülikoolis IT-d ja TalTechis äriinfotehnoloogiat. Enne Qualito asutamist on ta töötanud Java-arendajana Tartu Ülikoolis ja Playtechis, kvaliteedi- ja testimisjuhina Unibetis Stockholmis ning insenerivaldkonna juhina InnoGamesis Hamburgis. Lisaks Eestile, Rootsile ja Saksamaale on Rainar Ütt IT-alal olnud ametis Suurbritannias, Valgevenes ning Indias.
 
Uus tarkvaraarenduse ettevõte hakkab pakkuma mobiilirakenduse loomist, back-endi arendust, protsesside automatiseerimist ning tarkvarakomponentide integreerimist, rakenduste konteinerdamist, küberturvalisuse analüüse ja ennetustegevusi, suurandmete (Big Data) töötlust ning kogu arendusprotsessi juhtimist. 

Täpsemat infot saab veebilehelt: https://www.datafox.ee/et/mida-me-teeme/tarkvaraarendus