Datafoxi võrgu- ja infoturbevaldkond

 

Hiljuti lõppes küberturvalisuse kuu. Selle järellainena anname teada uuest kasvavast teenustevaldkonnast Datafoxis, milleks on võrk ja IT-turvalisus.
 
IT-turve peaks tänapäeval olema iga ettevõtte fookuses, kuna luna- ja pahavara, viirused ning ründed IT-taristu vastu on saanud igapäevaseks nähtuseks. IT-lahendused on muutunud järjest keerulisemaks, asendudes virtuaalsete ja tarkvarapõhiste lahendustega. Muutunud on ka kasutajate harjumused – info liigub organisatsioonist välja rohkem kui kunagi varem ning inimesed töötavad üha enam väljaspool kontorit. Kõik see seab uued ootused ka ettevõtte infoturbele.

 
Sel aastal on Datafox ellu viinud kümneid võrgu ja IT-turvalisuse projekte, näiteks: 

• 100 töötajaga rahvusvaheline tootmisettevõte, kus paigaldasime nelja asukohta võrgu-, WiFi- ja turvalahenduse. Nelja kontori võrgud liideti virtuaalselt üheks, mis tagab selle, et kõik teenused on kättesaadavad andmekeskuse ja erinevate pilvelahenduste kaudu. 
• 150 töötajaga jaekaubandusettevõte, kus juurutasime andmekeskuse võrgulahenduse. See tagab ülikiire ja veakindla andmevahetuse eri asukohtades paiknevate kaupluste ning andmekeskuse vahel.  
• Eesti suurim personaliotsingu ettevõte, kus ehitasime kogu kontori sisevõrgu ning paigaldasime veakindlad aktiivvõrguseadmed koos WiFi-lahendusega. 
• Hulgaliselt võrgu- ja turvaauditeid, mille käigus paigaldasime kliendi kontorisse seadme, mis kontrollis ettevõttesisest ning -välist võrguliiklust. Monitooringu alusel kaardistasime auditis võimalikud vead ja kitsaskohad ning soovi korral ka lahendasime need. 
 
Datafoxi võrgu ja IT-turvalisuse meeskonnal on võrgu- ja turvalahenduste projektidega kogemusi kokku rohkem kui 50 aastat ning teostatud töid on alates paarist arvutikasutajaga kliendist kuni mitme tuhande kasutajaga kliendini välja.

 

Datafox pakub klientidele laia valikut võrgu- ja infoturbevaldkonna teenuseid:

• IT-turvalisuse audit koos turbelahenduste juurutamisega, millega kaardistame ettevõtte IT-alased riskifaktorid ning pakume välja parimad tehnoloogilised lahendused riskide maandamiseks ja IT-turvalisuse tõstmiseks. 
• Varundus ja taasteplaanid, mille käigus auditeerime ettevõtte andmete varundamist ja nende taastamise korrapärast testimist.
• IT-turvalisuse koolitused, millega tõstame töötajate turvateadlikkust ning anname selged tegevusjuhised ja tööriistad ettevõtte IT-alase turvataseme suurendamiseks. 
• Andmelekete tuvastamine ja logide haldus, mille raames pakume erinevaid lahendusi nii andmelekete ennetamiseks kui ka turvaintsidentide tuvastamiseks. 
• Võrgu ja IT-taristu planeerimine ning väljaehitamine, millega tuvastame süsteemide hetkeolukorra, planeerime terviklikud ja tulevikukindlad lahendused ning juurutame need, kasutades maailmas tunnustatud tehnoloogiapartnereid ning parimaid praktikaid. 
 

Täpsemat infot Datafoxi võrgu- ja infoturbeteenuste kohta saab veebilehelt: https://www.datafox.ee/et/datafox-it-security
 

 

Kui soovite tasuta esmast konsultatsiooni võrgu- ja IT-turvalisuse alal, siis võtke palun ühendust:

 

 

 

Raido Vahi

Datafoxi andmeturbelahenduste müügijuht 
raido.vahi@datafox.ee  
+372 581 62 450