Datafoxi objektsalvestusteenus pakub soodsat võimalust suurte andmemahtude majutamiseks

 

Datafox hakkas pakkuma S3 objektsalvestusteenust, mis on täna kõige soodsam lahendus suurte andmemahtude säilitamiseks ja haldamiseks, kirjutab teenuste juht Kristjan Ok.

 

Kellelegi pole ilmselt üllatuseks, et digiandmete hulk kasvab hüppeliselt – Statista andmetel luuakse maailmas ligikaudu 329 terabaiti erinevat infot päevas ning prognooside kohaselt ulatub selle aasta jooksul genereeritud andmemaht ühtekokku 120 zettabaidini (120*1012 gigabaiti), kasvades järgmisel aastal veel üle 22%. Pidevalt suureneb talletatava videopildi, fotode ja muu multimeedia hulk, kuid lisaks ka asjade interneti (IoT) telemeetriliste andmete maht. Et üksikute sensorite infoga midagi kasulikku peale hakata, on seda vaja konsolideerida, töödelda ja analüüsida, mis omakorda eeldab esmalt kiiret salvestamisvõimalust ning seejärel turvalist ligipääsu erinevatest seadmetest ja asukohtadest.

 

Mis on S3 objektsalvestus?

Klassikalised andmesalvestuslahendused kipuvad suurte andmemassiivide juures kõigi nende nõudmistega hätta jääma. Lahenduseks on pilvesalvestuseks kutsutud uudne objektsalvestustehnoloogia, kus andmed talletatakse üksikute iseseisvate andmeobjektidena, tänu millele pole andmete kirjutamiseks ja lugemiseks enam vaja keerukaid hierarhilisi failisüsteeme või andmebaase. Kuna objektidepõhist andmesalvestust saab piiramatult laiendada ning selle kasutamiseks on vaja üksnes internetiühendust, hakkasid seda tehnoloogiat esmalt kasutama maailma suurima pilveteenuste pakkujad. Näiteks Amazon Web Services’i (AWS) loodud Simple Storage Service ongi nime andnud objektsalvestuses laialdaselt levinud liidesprotokollile S3.

 

Datafoxi objektsalvestuse pilveteenus (S3aaS) on üles ehitatud DataCore Swarm tehnoloogiale, mis pakub tarkvaraplatvormi ulatuslikuks andmete arhiveerimiseks, haldamiseks ja otsinguks. See lihtsustab oluliselt andmete haldust, salvestamist ja kaitsmist, võimaldades samal ajal infole ligipääsu erinevatest seadmetest ja rakendustest kuni tavalise veebibrauserini (S3/HTTP(S)).

 

Tänu objektsalvestusele ei pea enam andmeid migreerima erinevatesse salvestussüsteemidesse nende pikaajaliseks säilitamiseks ja analüüsimiseks, vaid kõik failid on võimalik konsolideerida. See kiirendab oluliseks vajaliku info otsimist ning suurendab andmesalvestuse kulutõhusust.

 

Kiire ligipääs andmelaole ja arhiivile

Datafoxi objektsalvestusteenus on kulutõhus lahendus kesksele andmehoidlale, kus võivad asuda pikaajalised varukoopiad ja andmearhiivid, videofailid, turvakaamerate salvestused, seadmete ja rakenduste logid, sensorite ja mõõteseadmete andmed jpm. Seejuures võimaldab tehnoloogia pakkuda aktiivset arhiivi, mis tähendab kiiret, mugavat ja turvalist ligipääsu arhiiviandmetele paljudest eri seadmetest ning asukohtadest üle maailma. Tänu sellele sobib S3aaS hästi andmelao (Data Lake) majutamiseks, kuna see lahendus tuleb hõlpsasti toime suurandmetega, kus lisaks inimese loodule on palju masingenereeritud infot (IoT, AI, masinõppe rakendused jne). Näiteks on objektsalvestus mitmetes kliinikutes kasutuses röntgenpiltide ja muude mahukate meditsiiniliste andmete jaoks, kuna arstidel on patsiente vastu võttes vaja sellele infole pidevalt kiiret ligipääsu.

 

Muutmatud koopiad kaitseks pahavara vastu

Kuna S3aaS luuakse muutmatuid (immutable) faile, mida ei saa üle kirjutada, kustutada ega sellele pärast arhiveerimist pahavara ja tagauksi lisada, siis pakub see tehnoloogia kaitset erinevate ründevektorite vastu. Nii on sel viisil loodud varukoopiaid väga keeruline lunavaraga krüpteerida, mis tõstab oluliselt kogu ettevõtte küberturvalisust. Tänu sellele sobib meie teenus hästi ka varuandmekeskusele, et järgida andmevarunduse 3-2-1-0 kuldreeglit: vähemalt 3 varukoopiat andmetest 2 eri andmekandjal, millest 1 on teises füüsilises asukohas või muutmatu ning andmetaaste testimisel on ilmnenud 0 viga.

 

Objektsalvestus aktiivseks teenusepakkumiseks

Samas ei piirdu objektsalvestuse pilveteenuse kasutusala ainult andmemahuka arhiveerimisega, vaid seda saab kergesti kasutada ka jooksvaks teenusepakkumiseks. Kuna S3aaS võimaldab väikese viiteajaga (low-latency) ligipääsu, siis on see tehnoloogia sobilik erinevate sisuteenuste osutamiseks, näiteks digitaalne videolaenutus (VOD) või OTT-teenus.

 

 

 

Objektsalvestuse oluliseks eeliseks on, et see tehnoloogia on paljudesse süsteemidesse sisse ehitatud ning ühildatav suure hulga erinevate tarkvaraliste rakendustega (vt. ülaltoodud joonist). Kui seni oli varundus- ja andmesalvestuslahenduse juurutamiseks vajalik teenust juhtiva serveri olemasolu, siis S3aaS-ga saab kettamassiivi erinevate IT-süsteemidega liita otse ilma vahemeediumita. Veeami ainsa plaatinapartnerina Eestis näeme objektsalvestusel suurt perspektiivi ka selle ettevõtte andmekaitse- ja varunduslahenduste rakendamisel.

 

Datafoxi objektsalvestusteenus on alternatiiv suurte pilveteenuse pakkujate nagu AWS, Microsoft või Google sarnastele platvormidele. Kohaliku teenusepakkuja eelistamisel on lihtsam jõuda konkreetse ettevõtte vajadustele täpselt vastava rätsepalahenduseni, mis võib suurte üleilmsete teenusepakkujate puhul olla märksa keerukam. Objektsalvestus ise on väga tulevikukindel ning  lihtsasti skaleeritav tehnoloogia, nii et seda juurutades puudub ettevõttel vajadus suurte muudatuste või IT-taristusse tehtavate investeeringute järele.

 

 

Otsid lahendust uue andmekeskuse loomiseks või olemasoleva laiendamiseks? Võta minuga ühendust ning leiame üheskoos kõige tulevikukindlama lahenduse:

 

 

 

Kristjan Ok

Teenuste juht

sales@datafox.ee

 

 

 

 

 

Loe lisaks: 
Keerame turvalisust peale – 5 kõige populaarsemat turvateenust Datafoxi portfellis

Tarkvara tellimus tuleb täpselt dokumenteerida: kas maja hinnapakkumist saab küsida ilma projektita?