Datafox Software Engineering on võtnud fookusesse äriprotsesside digitaliseerimise

 

Vaatamata meie pikale ajaloole e-riigina on äriprotsesside digitaliseerimise tase Eestis pigem madal. Meie tarkvaraarenduse tütarettevõtte Datafox Software Engineeringu tarkvaraarenduse müügijuht Hardi Ots kirjutab, kuidas seda muuta.

 

Ettevõtetel on palju häid e-lahendusi, ent uskumatult sageli on need omavahel korralikult liidestamata. Kõik süsteemid eraldi võttes on väga kasulikud, aga keegi pole mõelnud sellele, et äriprotsess tervikuna üle ettevõtte ja osakondade ka automaatselt toimiks. Protsesside digitaliseerimise tase on madal ning pigem ei ole sellega alustatud või ollakse alles algusfaasis. Tulemuseks on see, et infoga opereerimiseks kasutatakse siiani Exceli tabeleid või sisestatakse andmeid koguni käsitsi. See omakorda tähendab hulgaliselt rutiinset tööd, suurendab märkimisväärselt vigade tegemise riski ning vähendab ettevõtte efektiivsust.

 

Protsesside digitaliseerimisega hakatakse sageli tegelema viimasel hetkel, kui olukord selleks sunnib. Arvatakse, et digitaliseerimine on väga keerukas, rahaliselt kallis ning kogu muutuse elluviimine võtab väga kaua aega. Tegelikult võib liidestuste tegemine olla kogenenud arendajatele üsna lihtne ülesanne, et vabastada ettevõte rutiinsetest ajamahukatest kohustustest, millega aastaid on alandlikult lepitud.

 

Meie arendusüksuse tööriistakast

Veelgi enam, meil on seniste projektidega välja kujunenud üsna hea tööriistakast erinevatest moodulitest, kust saame leida sobiliku lahenduse erinevate liidestuste ning arenduste tegemiseks. Muuhulgas oleme aidanud automatiseerida kohtutäiturite tööprotsessi, teha arendusi tõlkebüroodele nende töö tõhustamiseks ning digitaliseerida jaeketi Selver väiksemaid töölõike. Hetkel arendame tööohutusalast rakendust. Kõigi nende arenduste ühiseks nimetajaks on tööprotsesside automatiseerimine ja digitaliseerimine.

 

Kuidas digitaliseerimise protsess välja näeb? Klient sõnastab olemasoleva probleemi, mis vajab lahendust. Selles etapis on kliendipoolne panus ülioluline, sest väljapoolt on väga keeruline näha spetsiifilisi väikeseid murekohti, mis vajaksid parandamist. Praktika näitab, et väga sageli on puudulik automatiseeritus just erinevate n-ö suurte äriprotsesside vahel, mis eraldi võttes võivad olla kenasti digitaalsed. Sellised mikroprotsessid on kõrvaltvaataja jaoks tihti märkamatud, mistõttu neid saavadki ainult kliendi töötajad ise välja tuua.

 

Kliendi nägemuse alusel asuvad meie analüütikud tööle ja pakuvad omalt poolt välja lahenduse, mille tulemusena muutuvad kliendid tegevused märkimisväärselt kiiremaks ning efektiivsemaks. Teise alternatiivina saame ise kaardistada kliendi äriprotsessid ning leida kitsaskohad, mida saaks digitaliseerimise ja automatiseerimisega lahendada ning kliendi tegevuse tervikuna palju tõhusamaks muuta.

 

Analüüsist lahenduseni

Analüüsi tulemusel leiame meie väljaarendatud tööriistakastist sobilikud funktsionaalsused ja moodulid probleemide lahendamiseks, kohandame need konkreetsel juhul kasutuselevõtuks, teeme vajalikud liidestused kliendi olemasolevate IT-süsteemidega ning vajadusel arendame ka uusi lahendusi. Juurutusprotsessi ajal oleme pidevalt kliendiga kontaktis, et vajadusel lahendustes muudatusi teha. Nii on tagatud, et lõpptulemus vastab paremini kliendi ootustele.

 

Olenevalt lahendatavast probleemist ning ettevõttes juba kasututavatest rakendustest võib arenduse tulemuseks olla üksnes taustal toimiv back-end lahendus või hoopis uus infosüsteem koos kasutajaliidesega. Igal juhul ei ole meie eesmärk tingimata asendada juba kasutuselolevaid IT-lahendusi, vaid neid parimal moel nutikate arenduste ja liidestustega täiendada, et kaotada n-ö pudelikaelad ettevõtteüleste äriprotsesside tõhusas ja kiires toimimises.

 

Kui soovid lisainfot äriprotsesside digitaliseerimise ja automatiseerimise võimaluste kohta, siis võta meiega ühendust aadressil:

 

 

Hardi Ots
hardi.ots@datafox.ee

 

 

 

 

 

 

Loe lisaks: 

Aasta 2022 infoturbes: trendid ja väljakutsed

Datafoxi teenuste üksus kasvab jõudsalt