Datafox pakub RIA metoodika alusel küberpöörde teekaardi koostamise teenust toetuse taotlejatele

 

EASi ja KredExi ühendasutus avas koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga 13. märtsil taotluste vastuvõtu ettevõtjate küberturvalisuse taseme tõstmiseks, mille kogueelarve on 865 000 eurot. Datafox pakub RIA metoodika alusel küberpöörde teekaardi koostamise teenust toetuse taotlejatele.

 

Toetus on osa Euroopa Liidu Digital Europe programmi pilootprojektist, millega kasvatatakse väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate võimekusi tulla toime küberrünnakutega ja ennetada neist tulenevaid majanduskahjusid. 
  
„Küberintsidendid teevad ettevõtetele kahju nende suurusest hoolimata, rünnakud võivad tööstusettevõtte tootmise katkestada või arvepettuse järel rahalist kahju tekitada. Soovime selle toetuse abil aidata ettevõtetel teha oma IT-taristut turvalisemaks,“ rääkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan. „Mõnel juhul tähendab see turvalistele pilveteenustele migreerimist, teisel puhul töötajate koolitamist ja kolmandal hoopis võrkude ümberehitamist. Just seetõttu tuleb toetuse saajal esmalt teha läbi küberturvalisuse kaardistus ning selle tulemusena valmiv teekaart on justkui rätseplahendus just konkreetse ettevõtte küberturvalisuse taseme tõstmiseks,“ lisas minister. 
  
„Ma olen üsna kindel, et pea iga ettevõte on lahendanud väiksemaid küberintsidente. Tõsisemad rünnakud saavad aga seisma panna kogu firma ning läbimõeldud arvepettustega saab välja petta kümneid tuhandeid eurosid. Teame sellest aastast ühte väga tõsist küberrünnakut, mis halvas ettevõtete töö ning põhjustas enam kui 100 000 euro ulatuses kahju. Samamoodi on ettevõtjad kandnud raha pättidele, sest nad esitasid nii elutruid libaarveid. Seega küberruumis toimub kogu aeg asutuste küberturvalisuse proovilepanek,“ ütles RIA teaduse- ja koordineerimisosakonna juhataja Lauri Tankler.  
  
Just seetõttu innustatakse küberpöörde projektiga väiksemaid ettevõtteid panustama enese küberturbesse. 
  
EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on ettevõtjate küberturvalisuse alaste võimekuste tõstmine digipöörde kontekstis kriitilise tähtsusega, et küberohud ei takistaks ettevõtjate tootmise toimepidevust näiteks igapäevatööd halvavate  küberrünnakute näol. „Soovime, et meie ettevõtted pakuksid Euroopa Liidu keskmisest kõrgemat lisandväärtust ja oleksid digitaliseeritud ning tänaseks on juba iga ettevõte moel või teisel seotud digilahendustega. Äri toimimiseks tuleb neid kaitsta – ettevõte ei saa teenuseid pakkuda või on nende teenuste osutamine oluliselt häiritud, kui puudub ligipääs kliendibaasile või tellimuste keskkonnale,“ ütles Harjo. 
  
Ta lisas, et küberpööre on esimeseks sammuks ettevõtetele küberturvalisuse teel. „Projekt on kaheastmeline, mille esimene tegevussuund on oma küberturvalisuse hetkeseisu hindamine, saamaks ülevaade kõige põletavamatest puudustest ja parandusettepanekutest. Toetuse teises etapis on võimalik ellu rakendada arendustegevusi, mis saavad põhitegevuse kõrval vähem tähelepanu, kuid mis aitavad ettevõtetel olla konkurentsivõimelised ja usaldusväärsed partnerid.“ 
  
Toetust rahastatakse Digital Europe programmi vahenditest, taotleda saab e-keskkonnas https://etoetus.rtk.ee/  
  
RIA kodulehel on info Eestis tegutsevatest küberturvalisuse ettevõtetest, kelle abil vastav hindamine ehk teekaart luua. RIA veebist leiab ka näidise ja juhendi, mida peab küberturvalisuse hindamise teenust osutavad pakkujad seda tehes silmas pidama ja millist metoodikat kasutama. 
  
Toetust saavad taotleda tööstusettevõtjad, hulgi- ja jaekaubandusettevõtjad, ehitusettevõtjad, veondus- ja laondusettevõtjad ning info- ja sideettevõtjad. 

 

Võta meiega ühendust sales@datafox.ee

 

Loe lähemalt: https://www.ria.ee/uudised/tanasest-13-martsist-saavad-ettevotted-taotleda-toetust-kuberturvalisuse-parandamiseks