IT HALDUSTEENUSED

Datafox toob kokku parima sobiliku tehnoloogia ja vajalikud teadmised äriliste IT-väljakutsete lahendamiseks. Datafoxi IT haldusteenused on suunatud erineva suurusega organisatsioonidele sõltumata nende tegevusalast. Haldame kogu organisatsiooni IT taristut, arvestades seejuures iga kliendi soove ja vajadusi. Nii aitame kliendil keskenduda oma põhitegevusele, võttes tema IT-alased mured enda kanda. Meie tugiteenused hõlmavad endas kõiki IT-valdkondi alates arvutitöökohtade haldusest ja kasutajatoest kuni andmekeskuste ning IT juhtimiseni.


Datafoxi pühendumus proaktiivsusele ja täiustatud töövahendite kasutamine võimaldab meil pakkuda teenuseid, mis mitte ainult ei lahenda jooksvaid probleeme, vaid aitavad ka ennetada tulevasi väljakutseid, tagades teie ettevõtte IT-süsteemide maksimaalse jõudluse ja töökindluse:

Regulaarne süsteemide seire ja hooldus: Datafox kasutab tipptasemel tööriistu ja tehnoloogiaid, et jälgida pidevalt teie IT-süsteemide tervist ja jõudlust. See võimaldab meil tuvastada ja lahendada potentsiaalsed probleemid enne, kui need muutuvad kriitiliseks.

Riske maandav strateegia: Meie ekspertide meeskond töötab välja kohandatud riske maandavaid strateegiaid, mis on suunatud teie ettevõtte konkreetsetele vajadustele, et minimeerida tööseisakuid ja optimeerida süsteemi töökindlust.

Tarkvarauuenduste ja turvapaikade haldus: Korrapärased tarkvarauuendused ja turvapaikade rakendamine on oluline osa meie proaktiivsest lähenemisest, tagades, et teie süsteemid on kaitstud ja ajakohased.

TUTVU MEIE HALDUSTEENUSTEGA

KASUTAJATOE TEENUS

IT kasutajatoe teenus on mõeldud igas suuruses organisatsioonile, kus soovitakse lõppkasutajate IT tugi tellida väliselt teenusepakkujalt. Teenus on populaarne nii organisatsioonides, kus puudub kohalik IT kompetents, kui ka seal, kus on kohalik IT juht/spetsialist, kes saab lõppkasutaja tuge Datafoxilt. See võimaldab kohalikul IT juhil/spetsialistil keskenduda enam IT strateegiliste eesmärkide elluviimisele, tagamaks maksimaalne tugi organisatsiooni tööprotsessidele.

IT kasutajatugi (Helpdesk) lõppkasutajatele hõlmab endast vähemalt alljärgnevaid teenuseid:

 • I taseme helpdesk – juhtumite registreerimine telefoni ja e-maili teel
 • esmatasandi kasutaja probleemide lahendamine kaughalduse teel või Kliendi juures kohapeal;
 • vajadusel intsidentide edastamine kolmandatele osapooltele või Datafoxi kompetentsimeeskondadele (näiteks kesksete server-, võrgu- ja pilveteenuste haldajad).
ARVUTITÖÖKOHTADE KESKHALDUS JA -TUGI

Teenus on täienduseks IT kasutajatoe teenusele ning on suuresti proaktiivse olemusega. Tuvastame probleemid enne kui lõppkasutaja seda märkab.

Teenuse raames:

 • Loome arvutitöökoha automaatse paigaldusprotsessi (AutoPilot)
 • Rakendame arvutitöökohtadele (Windows/Apple) ühtsed eelnevalt Datafoxi meeskonna poolt välja töötatud ja kliendiga kooskõlastatud turvapoliitikad.
 • Keskseks rakenduste paigalduseks loome Company Portali, mis võimaldab kasutajatel vajadusel mugavalt ja turvaliselt kokku lepitud lisatarkvarasid endale ise arvutisse paigaldada.
 • Teostame kliendi tööjaamade jooksvat tervise monitooringut ja anname teada võimalikest riistvara probleemidest.
 • Seadistame arvutitöökohtades automaatse tarkvara uuenduse ja hoiame paigaldatud tarkvara värskendatuna.
 • Tagame, et ettevõtte andmetele saab ligipääsu vaid seadmest, mis vastab eelnevalt konkreetse ettevõtte turvareeglitele.
 • Seadistame viirusetõrje teated edastama Datafoxi servicedesk süsteemi ja reageerime teadetele proaktiivselt.
 • Koostame igakuiselt kliendile ülevaate haavatavustest kliendi arvutipargis ja teeme ettepanekud nende parandamiseks.
 • Hoiame Company Portal-is kokkulepitud tarkvarad uuendatuna ning seeläbi haavatavuste vastu kaitstuna.
SERVERITE HALDUS JA TUGI

Serverite haldusteenus on enamasti täienduseks arvutitöökohtade tugiteenusele, kuid võib olla ka täiesti eraldiseisva teenusena. Antud teenuse puhul on Datafoxil täielik vastutus serveri käideldavuse teenustaseme tagamise eest.

Mõned näited hallatavatest serveriteenustest:

 • Active Directory autentimisteenused;
 • Failiserveri ja dokumendihaldussüsteemid;
 • Andmebaasisüsteemid (MS SQL, Oracle, MySQL, PostgeSQL);
 • ERP lahendused (NAV, AX);
 • E-mail ja grupitöö (näiteks Exchange server);
 • Platvormteenused: Windows Server, Linux;
 • Virtualiseerimisplatvormid VMWare ESX, MS Hyper-V.

Mõned näited serverite haldusteenustes sisalduvatest teenustest:

 • II-taseme tugikeskus (HelpDesk) Tellija IT tugiisikule telefoni ja e-maili teel;
 • Serverite füüsiliste ressursside, virtualiseerimisplatvormi ja serveriteenuste käideldavuse monitooringuteenus;
 • Serverite turvapaikade ja uuenduste haldus ning monitooring;
 • Reageerimine monitooringuteadetele ja tõrgete eemaldamine vastavalt kokkulepitud teenustasemetele (SLA);
 • Tugiteenuse osutamiseks vajaliku dokumentatsiooni uuendamine ja ajakohasena hoidmine;
 • Arendusettepanekute teostamine süsteemide käideldavuse parendamiseks.
VÕRGUTEENUSTE HALDUS JA TUGI

Võrguteenuste haldus on kriitilise tähtsusega teenus, mis tagab organisatsiooni andmesideinfrastruktuuri tõrgeteta toimimise. See võib olla osa laiemast IT tugiteenuste paketist või eraldiseisev teenus. Datafoxi vastutab täielikult võrguinfrastruktuuri käideldavuse ja turvalisuse eest.

Mõned näited hallatavatest võrguteenustest:

 • Tulemüüri seadistamine ja haldamine;
 • Lokaalvõrgu seadmed nagu switchid ja ruuterid;
 • Traadita võrkude (WiFi) seadistamine ja optimeerimine;
 • Võrgu turvalisuse ja sissetungimise ennetamise süsteemid;
 • VLANide ja muude võrgusegmentide haldamine.

Mõned näited võrguteenuste haldusteenustes sisalduvatest teenustest:

 • II-taseme tugikeskus (HelpDesk) Tellija IT tugiisikule telefoni ja e-maili teel;
 • Võrguseadmete ja nendega seotud teenuste käideldavuse monitooring;
 • Võrguseadmete turvapaikade ja uuenduste haldus ning monitooring;
 • Reageerimine monitooringuteadetele ja võrguprobleemide kiire lahendamine vastavalt kokkulepitud teenustasemetele (SLA);
 • Võrgukonfiguratsioonide dokumentatsiooni uuendamine ja ajakohasena hoidmine;
 • Pidev võrgu infrastruktuuri analüüs ning arendusettepanekute teostamine selle tõhususe ja turvalisuse tõstmiseks.

Datafoxi eesmärk on tagada, et teie võrguinfrastruktuur oleks alati ajakohane, turvaline ja optimeeritud, et toetada teie äriprotsesse ja edendada ettevõtte kasvu.

MICROSOFTI 365 PILVETEENUSTE HALDUS JA TUGI

Serveriteenused on üha enam liikunud pilve. See tähendab, et teenuse toimimiseks vajalik füüsiline keskkond, riistvara ja platvormid on tagatud avaliku teenusepakkuja (nt. Microsoft) poolt, kuid teenuste haldus on korraldatud Datafoxi poolt.

Mõned näited võimalike haldusteenuste kohta pilves:

 • Planeerimine ja eelarvestamine;
 • Infoturbe ja talitluspidevuse planeerimine;
 • Teenuste juurutamine;
 • Teenuste integreerimine kohalike teenustega (näiteks hübriididentiteet);
 • Teenuste käideldavuse monitooring;
 • Teenuste tehniline tugi (I ja II taseme tugi);
 • Tehniline suhtlus pilveteenuse pakkujatega.


Mõned näited serverite haldusteenustes sisalduvatest teenustest:

  • II-taseme tugikeskus (ServiceDesk) Tellija IT tugiisikule telefoni ja e-maili teel;
  • Serverite füüsiliste ressursside, virtualiseerimisplatvormi ja serveriteenuste käideldavuse monitooringuteenus;
  • Serverite turvapaikade ja uuenduste haldus ning monitooring;
  • Reageerimine monitooringuteadetele ja tõrgete eemaldamine vastavalt kokkulepitud teenustasemetele (SLA);
  • Tugiteenuse osutamiseks vajaliku dokumentatsiooni uuendamine ja ajakohasena hoidmine.
TUGIADMINISTRAATORI TUGI

Populaarne Datafoxi teenus ja seda eelkõige ülimalt kulu-efektiivse hinnataseme tõttu. Mõeldud eelkõige organisatsioonidele, kus on olemas kohalik IT kompetents, kuid täiendava kindlustunde saavutamiseks on alati võimalik kasutada Datafoxi spetsialisti abi vastavalt kokku lepitud reageerimise põhimõtetele. Levinumad kasutusjuhud kus täiendavat tuge võiks vaja minna:

 • Täiendav abijõud suuremahuliste tööde teostamisel või intsidentide lahendamisel;
 • Täiendav tugi organisatsiooni IT administraatorile küsimustes, millega ei ole mõistlik või võimalik omal tegeleda (virtuaalinfrastruktuur, andmevarunduse haldus jms);
 • IT toe korraldamine olukorras, kus organisatsiooni IT spetsialist on eemal (puhkusel, komandeeringus vms);
 • Töötab põhimõttel – 2 pead on parem kui üks. 🙂
PÖÖRDUMISKESKUS (helpdesk/servicedesk)

IT pöördumiskeskuse (helpdesk/servicedesk) teenused on loodud selleks, et pakkuda ettevõtetele ja organisatsioonidele kiiret, usaldusväärset ja tõhusat tuge nende igapäevastes IT-alastes küsimustes ja probleemides. Läbi kaasaegsete tuvastussüsteemide kasutamise, keskendume probleemide ennetamisele ja nende lahendamisele enne, kui need võivad teie ettevõttele mõju avaldada.

Helpdesk – kohene kasutajatugi tagab kiire reageerimise aja, et lahendada IT kasutajate päringuid ja probleeme, vähendades tööseisakuid ja suurendades produktiivsust.

Pakume laia valikut tuge pakkudes tehnilist suhtlust kolmandate osapooltega alates tarkvarast kuni riistvarani ja võrguühenduvuse küsimusteni, et katta kõik teie IT-vajadused.

Servicedesk – proaktiivne probleemide tuvastamine ja lahendamine –  Meie teenused hõlmavad pidevat süsteemide ja võrkude jälgimist, mis võimaldab meil tuvastada ja lahendada potentsiaalseid probleeme enne, kui need põhjustavad tööseisakuid või andmekadu. See tagab sujuva töökorralduse ja vähendab ettenägematuid kulusid.

24/7 kättesaadavus –  meie  pöördumiskeskus on ööpäevaringse võimekusega –  teenuseid on võimalik tellida ööpäevaringse teenustasemega, tagades, et saate abi ka väljaspool tavapärast tööaega.

Pöördumiste Tõhus Haldamine: Kõik kliendi- ja süsteemide automaatsed pöördumised registreeritakse meie tarkvaras, mis tagab iga juhtumi kiire ja organiseeritud käsitluse. See süsteem võimaldab meil ühiselt Kliendiga jälgida pöördumiste staatust reaalajas, pakkuda ajakohast tagasisidet ja analüüsida tendentse, et parandada teenuste kvaliteeti.

Läbipaistvus ja jälgitavus: Meie pöördumiste halduse tarkvara pakub kliendile läbipaistvust ja võimalust jälgida oma pöördumiste staatust alates esitamisest kuni lahendamiseni. See suurendab usaldust ja rahulolu meie teenustega.

Teabe kogumine ja analüüs: Tarkvara võimaldab meil koguda ja analüüsida andmeid pöördumiste kohta, mis aitab tuvastada mustreid, optimeerida protsesse ja parandada proaktiivselt teie IT-süsteemide töökindlust.

IT JUHTIMINE

Datafoxi IT juhtimise  teenused on mõeldud organisatsioonidele, mis vajavad lisaks Datafoxi tehnilisele kompetentsile abi ka IT organisatoorsetes küsimustes ning infoturbe korraldamisel. Teenuse osutamine rõhutab vajadust tõhusalt hallata inimeste, protsesside ja tehnoloogia koosmõju, mis on äriühingu IT käideldavuse ja turvalisuse tagamise aluseks. “Inimesed, protsessid, tehnoloogia” on raamistik, mis rõhutab oskusliku tööjõu (Inimesed), tõhusate tööprotsesside (Protsessid) ja arenenud tehnoloogiliste lahenduste (Tehnoloogia) rolli turvalise ja tootliku IT keskkonna loomisel. Datafoxi teenus on loodud tagamaks, et see kolmik oleks hästi koordineeritud ja kooskõlas iga organisatsiooni spetsiifiliste vajaduste ja eesmärkidega.

Teenus on lihtsustatud lähenemine IT juhtimise teenusele ning  suunatud eelkõige organisatsioonidele, kus puudub kohalik IT kompetents või soovitakse seda täiendada mõne valdkonna spetsiifilise teemaga (näiteks infoturbe või talitluspidevuse korraldus).

Mõned näited IT koordinaatori teenusest:

– IT haldusteenuste korraldamine;

 • Arvutitöökohtade, serverite ja ärirakenduste haldusteenuse korraldus;
 • Tehniline suhtlus erinevate IT partneritega;

– IT eelarvestamine ja eelarve sihtotstarbelise täitmise kontroll;

– IT projektijuhtimine;

– IT riistvara, tarkvara ja teenuste hangete korraldamine ning järelevalve;

– Infoturbe ja IT talitluspidevuse planeerimine ja korraldamine;

– IT teenuste ja IT operatsioonide kuluefektiivuse analüüs.

– IT süsteemide dokumentatsiooni loomine ning selle haldus Datafoxi dokumenteerimise platvormil.

INFOTURBE JUHT TEENUSENA

Meie meeskond pakub konsultatsioone ISO 27001, EITS ja teiste tuntud infoturbe raamistike osalisel või täielikul rakendamisel ning vajadusel aitame ette valmistada sertifitseerimise auditiks. Lisaks, aitame Teie ettevõtet, juhtkonda ja IT meeskonda ettevõttesiseste IT juhendite/reeglistiku loomisel ning nõustamisel. Samuti lisame omalt poolt parimad praktikad, kuidas saadud tulemust üle ettevõtte edukalt ellu viia

Mõned näited infoturbe juhtimise teenusest:

 • IT turvalisuse regulaarne ülevaatus
 • Optimaalsete turvatehnoloogiate soovitamine ja tehnilise rakendamise koordineerimine
 • Infoturbe protsesside kaardistamine ja ajakohasena hoidmine
 • Infoturbe juhtimissüsteemi rakendamine ja haldamine (nt ISO 27001)
 • Infoturbe alase teadlikkuse testimine
 • Infoturbe alased koolitused
 • Infoturbe alane järelvalve IT partnerite tegevuse üle
 • Suhtlemine järelvalveorganitega (audiitorid ja ametkonnad)
 

Datafox OÜ

Tammsaare Ärikeskus
Tammsaare tee 47 Tallinn 11316
Registrinumber: 12519049

Jälgi meid sotsiaalmeedias:

Võta meiega ühendust

Võta julgelt ühendust ja leiame koos parima lahenduse!

  Sinu Ostukorv
  Ostukorvis pole tooteid.

  Delivery to you

  Where to deliver your purchases?

  Delivery times available depend on where you are ordering from