Datafox IT Security

Meie missiooniks on pakkuda terviklikku IT turvalahenduste kontseptsiooni, tagades vastavuse kehtestatud standarditele.

After looking at alternatives

MIKS ON IT TURVALISUS TÄNAPÄEVAL FOOKUSES?

Lunavara, pahavara, viirused ja muud rünnakud ettevõtte IT taristu vastu on igapäevane nähtus. Samuti on aja jooksul IT lahendused muutunud keerulisemaks – traditsioonilised keskkonnad on asendunud virtuaalsete ning tarkvarapõhiste lahendustega ja nende haldus on sageli küllalt keeruline. Muutunud on ka kasutusharjumused – infot liigub väljaspool organisatsiooni rohkem kui kunagi varem (sageli paikneb info pilves) ning kasutajad töötavad üha enam väljaspool kontorit. Kõik see loob uued ootused ka ettevõtte IT ja andmete turvalisusele.
IGA ETTEVÕTTE ÄRITEGEVUSE SH KA ETTEVÕTTE INFOTURBE ALUSEKS ON INIMESTE, PROTSESSIDE JA TEHNOLOOGIA EFEKTIIVNE KOOSTOIMIMINE.
After looking at alternatives

Koostöö IT- tootjatega

TÖÖTAJA - On tavaliselt ettevõtte IT turvalisuse nõrgim lüli – olgu selleks siis tippjuhtkond, keskastmejuhid või töötajad. Kas täna on kõik osapooled teadlikud oma õigustest ja kohustustest tagamaks ettevõtte turvalisust IT vaates?
PROTSESS - Kas ettevõttes on täna juurutatud IT juhtimissüsteemid ja reeglistikud, IT parimad praktikad, IT auditite läbiviimise kord ja kõigi nende protsesside vastavus IT õigusraamistikule?
TEHNOLOOGIA - Kas IT taristu ja infosüsteemid on kaitstud ja toetavad töötajaid ning tänaseid IT protsesse?

DATAFOXI TEENUSED

TEHNOLOOGIAD

Audit ja IT ülevaate loomine
Datafoxi audit annab hea ülevaate Teie ettevõtte IT tehnoloogiate ja arvutivõrkude turvalisusest ning riskifaktoritest. Auditi tulemusena valmiv aruanne on heaks sisendiks Teie ettevõtte kriitiliste IT valdkondade edasiseks planeerimisel ning infoturbe korrastamiseks vastavalt Teie äri vajadustele.

PROTSESSID

Protsesside kaardistamine ja kitsaskohtade leidmine
IT ja infoturbe protsesside audit keskendub ettevõtte IT juhtimise ja planeerimise hindamisele. Loome ülevaate ettevõtte IT protsessidest, selgitame välja kitsaskohad ja teeme ettepanekud protsesside täiustamiseks.

TÖÖTAJAD

IT ja infoturbe teadlikkuse baastaseme testimine
Viime läbi töötajatele mõeldud kombineeritud turvateadlikkuse auditi ning selgitame välja läbi erinevate testide peamised kitsaskohad.

Infoturbe juhtimissüsteemi rakendamine ja konsultatsioonid

Meie meeskond pakub konsultatsioone ISO 27001, ISKE ja teiste tuntud infoturbe raamistike osalisel või täielikul rakendamisel ning vajadusel aitame ette valmistada sertifitseerimise auditiks. Lisaks, aitame Teie ettevõtet, juhtkonda ja IT meeskonda ettevõttesiseste IT juhendite/reeglistiku loomisel ning nõustamisel. Samuti lisame omalt poolt parimad praktikad, kuidas saadud tulemust üle ettevõtte edukalt ellu viia.

Tehnoloogiate valik ning rakendamine

Pakume erinevaid tooteid Teie IT toimepidevuse tagamiseks alustades varundus lahendustest, kuni antiviirustarkvara, tulemüüride ning ründe tuvastus- ja tõkestustarkvarani. Me aitame leida ja juurutada sobivad tehnoloogiad, et tagada Teie ettevõtte jätkusuutlikkus ning andmete turvalisus.

Turvateadlikkuse tõstmine

Meie meeskond viib läbi erinevaid koolitusi ettevõtte turvateadlikkuse tõstmiseks nii juhtkonna, töötajate kui ka protsesside jaoks. Koolituse tulemusena anname selged tegevusjuhised ja tööriistad ettevõtte IT turvalisuse suurendamiseks.

Kõikide eelpool toodud teenuste/lahenduste läbiviimise ja/või juurutamise tulemusena valmib dokumentatsioon, mis annab ülevaate läbiviidud tegevustest ning parendustest.
After looking at alternatives

DATAFOXI IT TURVALISUSE LAHENDUSTES KASUTATAVAD TEHNOLOOGIAPARTNERID:

Sinu Ostukorv
Ostukorvis pole tooteid.

Delivery to you

Where to deliver your purchases?

Delivery times available depend on where you are ordering from