zendesk lahendused

Oleme valinud Zendeski eelkõige lahenduse lihtsuse tõttu. Üles seadmine on lihtne ja kiire. Lahenduses töötamine on loogiline ja ilma segavate faktoriteta. Zendeski saab kasutusele võtta tükk haaval. Alustada ühe teeninduskanali haldusest ja aega mööda liita teised. Hea klienditeeninduslahendus teeb mugavamaks nii kliendi kui klienditeenindaja elu ja aitab kiire probleemilahendamise läbi tõsta ettevõtte müüki ja vähendada klienditeeninduse kulukust. Boonusena on Zendesk lihtsasti teiste ettevõtte süsteemidega liidetav läbi WebHookide ja API-de. Kui sinu arvates kirjeldab üht head klienditeeninduslahendust avatus, lihtsus, skaleeritavus ja omnichannel, on just Zendesk see õige.

miks valida zendesk?

finants

Zendesk on ideaalne lahendus kasvavale finantsasutusele, olgu teie ettevõte tegija panganduses, kindlustuses, varahalduses või investeerimises. Lahendus on skaleeritav vastavalt ettevõtte suurusele ja vajadustele. Zendeskis on teiekliendiandmed kõik ühes kohas, mis aitab kliendile kiirelt ja personaalselt vastata lahendada probleemid eos. Et olla kliendile lähemal on olemas 24/7 juurdepääsetav info läbi iseteeninduse, chatboti ja automaatvastuste. Andmeturvalisus on tagatud ja lahendus on vastavuses ka laiemalt levinud regulatsioonidega üle maailma – Euroopas näiteks GDPR.

kaubandus

Kaubamüügi suurimad probleemid on tihti ostukorvide müügiks vormistamine ning e-poe ja tavapoe lahusus. Läbi Chati saate kliendiga just õigel ajal ühendust võtta ja selgitada tema probleemi, et ostukorv ei ununeks teostamata. Stampküsimuste korral ruttab appi bot või KKK. Kuna Zendeskis on ühes vaates koos kogu kliendi ostuajalugu, lehitsusajalugu ja suhtlus on klient teenindatud igas kanalis võrdselt. Läbi proaktiivse suhtluse on lihtne kliendi e-ostukorvi ostuks vormistada. Hea teenindusplatvormi abil on ka klienditeeninda töö ladusam.

avalik sektor

Enam ei ole vaja keerulisi IT süsteeme ja aega nõudvaid juurutusi, et tagada kodanikule maailma tasemel kaasatus riigiteenustesse. Zendesk toob ühte sertifitseeritud turvalisse kohta kokku teabehalduse, kommunikatsioonilahendused, iseteeninduse ja statistika. Et riigitöötaja töö oleks lihtsam ja rööprähklemist vähem, saab üle API-de ja Webhookide kokku tuua info mitmetest süsteemidest ühte klienditeeninduse lahendusse. Automatiseeritud infojagamisest rääkimata.

tootmine

Täida oma tootmislubadused ja ole oma kauba tellijale igas tootmisetapis lähedal. Mitmed tootmisettevõtted kasutavad Zendeski töövoogude sujuvamaks juhtimiseks, süsteemide integreerimiseks ja osakondade vahelise suhtluse edendamiseks. Lihtsamaks läheb ka tarnijate ja tarbijatega suhtlemine. Zendesk toob läbi e-maili, Chati, telefonikõnede ja muude kommunikatsioonilahenduste ühte turvalisse keskkonda kokku kõik projekti osapooled, üks kõik millises maailma otsas nad asuvad.

tervis

Ole patsiendile lähedal läbi iga võimaliku suhtluskanali. Automeeri info liikumine protseduuride kohta ja too kogu patsiendi visiidiajalugu ühele platvormile. Kvaliteetne artsiabieeldab sujuvat meeskonnatööd. Hea kommunikatsioonitööriist teeb koostöö administraatorite, õdede ja arstide vahel lihtsamaks. Patsiendil on alati ülevaade ja meeldetuletus kus ja kunas tema järgmine visiit toimub.

meedia ja meelelahutus

Klient peaks end alati tundma kui VIP. Andmesalvedes eraldi olev info teeb aga sujuva kliendikogemuse pakkumise raskeks. Mitmed maailmakuulsad meelelahutajad ja meediaettevõtted on valinud enda klienditeenindusplatvormiks Zendeski, sest kliendiinfo on mugavalt koondatud ja kliendiga saab suhelda läbi äppide, push notification’ite ja klassikaliste suhtluskanalite. Info jõuab VIP-ini hästi ajastatult ning eneseabi on lihtne ja loogiline. Tagasisidevõimalused aitavad kaasa kiirele tootearendusele.

 

zendesk tooted

zendesk support

Zendesk Support lihtne ja loogiline süsteem, mis aitab jälgida ja prioritiseerida kliendisuhtlust e-kanalites. Support lahendus on Zendeski nurgakivi. Lahendus aitab hallata e-maili ja sotsiaalmeedia klienditeenindust. Töökeskkonda on kerge sisse elada ning igal võimalusel on kasutatud automatiseerimist, et klient oleks toimuvaga kursis ja et teenindaja töö oleks sujuv. Süsteemi saab trigger’ süsteemi kaudu üles seada just teie äriloogikat arvestades. Lahendusele on liidetavad tasuta baas funktsionaalsusega teabehaldus, chat ja statistikamoodul. Veebipoest leiab ka hulga funktsionaalsust laiendavaid äppe. Olenevalt litsentsitüübist saab lisada lahendusele ka SLA halduse ja reeglipõhised kliendiküsitlused..

zendesk chat

Chat aitab luua personaalsema suhte kodulehel viibiva kliendiga ja kindlustada ostuga maksmiseni jõudmine. Kliendiküsimused saavad kiirelt ja efektiivselt vastatud ning klient jõuab info või ostuni kiiremini. Chati kasutades on võimalik näha, kus klient parasjagu, lehel viibib, mis on tema tegevuste ajalugu lehel ning, seotuna e-poega, mis on kliendi ostukorvis. Klienditeenindajal on hea ülevaade kliendi olukorrast ja võimalikest huvidest. Chati saab seadistada ka aktiivselt kliendile lähenema, kui on näha, et klient on kodulehel hädas info leidmisega või kahtleb ostu sooritamisel. Klienditeenindaja jaoks on Chat mugavalt integreeritud teenindusplatvormile, et suhtluskanalite vahetamine oleks sujuv ja vastamine maksimaalselt kiire.

zendesk talk

Talk on Zendeski telefonilahendus, mis on integreeritud klienditeeninduslahendusse, et kogu klienditeenindus oleks ühes kohas, ajalugu jälgitav ja mõõdetav. Telefonikõne on võimas vahend kliendiprobleemi lahendamiseks. Kliendid eelistavad telefonikõne e-kanalitele, kui probleem on keerukam või kui teema on isiklikum. Talk annab võimaluse salvestada ja järelkuulata kõnesid, loob raami kõnehaldusele ja suunamisele ning aitab jälgida SLA-sid, kõnekeskuse töökvaliteeti ja efektiivsust. Lisaks kõnedele koib läbi Talki ka SMS-kommunikatsioon. Zendeskile on võimalik liita ka teisi telefonialahendusi kui Talk. Datafox on spetsialiseerunud Innovaphone’ lahenduse integratsioonidele, kuid saame hakkama ka muude kõnelahenduste integreerimisega Zendeski.

zendesk guide

Guide aitab teavet koguda ja leida, et klienditeenindaja töö oleks lihtsam ja õige info jõuaks kliendini. Umbes 80% klientidest proovivad end and klienditeenindaja poole pöördumist ise aidata läbi otsingu. Kujutage ette kui 90% nendest otsinguteks viiks tulemuseni, milline kokkuhoid oleks see klienditeeninduses! Selleks tuleb aga teha ära tubli töö info kogumisel ja infoallikate üles ehitamisel. Guide aitab koguda teavet juba lahendatud juhtumitest ja jaotada infot nii klientidele kui klienditeenindajatele. Guide annab võimaluse vastata kliendile teabeartiklitega läbi e-maili, sotsiaalmeedia kui Chati. Ka telefonikõned saavad läbi agendiartiklite kiirema lahenduse. Läbi statistika saate jälgida, millised artiklid toimivad ja peale milliste artiklite lugemist pöördub klient siiski teenindaja poole. Lisaks saab suunata tihedamini kerkivad teemad turundusosakonnale, et kliendile tähtsad teemad oleks juba eos kommunikeeritud.