Datafox Cloud Ready Teenused

Pilve valmisoleku analüüs

IT arhitektuuri analüüs vähemalt alljärgnevate komponentide kohta:

 • Serverisüsteemid;
 • Võrguteenused;
 • Ärirakendused ja kasutuslood;
 • Andmete klassifitseerimise põhimõtted ja protseduurid;
 • Infoturbe ja talitluspidevuse korraldus;
 • IT organisatsiooni ülesehitus;
 • IT eelarve ja kulude struktuur;
 • Organisatoorne valmisolek.

Analüüsi tulemusel esitatakse pilve valmisolekut esitav küpsushinnang (Cloud Maturity Model), mis sisaldab vähemalt alljärgnevat infot:

 • Hetkeolukorra ülevaade;
 • Võrdlusanalüüs (Gap analysis) hetkeolukorra ja pilvearhitektuuri vahel;
 • Pilve visioonarhitektuuri ettepanek:
  • Privaatpilv / Hübriidpilv / Avalik pilv;
  • Eelarve;
  • Pilve teekaart.

Datafoxi pilveteenused

 • Konsultatsioon ja pilve valmisoleku analüüs;
 • Pilveteenuste juurutamine;
 • Süsteemide ja andmete migratsioon pilve;
 • Pilveteenuste integratsioon (näiteks privaat- ja avaliku pilve integratsioon;
 • IT operatsioonide juhtimine pilves (monitooring, muudatuste ja intsidentide haldus);
 • IT lõppkasutaja tugiteenused.

Töövood pilves

Ärirakendused

 • Äriklassi e-maili ja grupitöökeskkond;
 • Dokumendihalduse platvorm;
 • MS Office töölauarakendused;
 • Ligipääs sõltumata seadme tüübist;
 • Telekonverentsi platvormid;
 • Raamatupidamis- ja/või laotarkvara;
 • Virtuaalsed töökohad ja ärirakendused.

Mobiilsed töökohad pilvest

 • Kasutajate turvalise käitumise analüüs;
 • Kasutajate identiteedi- ja ligipääsuõiguste haldus;
 • Nutirakenduste ja seadmete haldus;
 • Andmelekke kaitse;
 • Ärirakendused ja mobiilsed töökohad pilvest.

IT taristu teenusena - IaaS

 • Virtuaalserverid;
 • Andmete varundus ja varuasukoht;
 • Paindlik ressursside kasutamine;
 • Erinevad regioonid;
 • Kasutusmahu põhine hinnastamine.

Virtuaalserverid

 • Eelkonfigureeritud virtuaalserverid;
 • Veebirakenduste platvormid;
 • Eelkonfigureeritud ärirakendused ja andmebaasid;
 • Automaatne ressursikasutus;
 • Automaatne koormusjaotus.

Andme- salvestus & edastus

 • Integreeritud andmesalvestuslahendused – objekt/plokk/arhiiv/failisüsteem;
 • Andmeliiklus- ja võrguteenused;
 • Kõrgkäideldavad platvormid;
 • Töövahendid tarkvaraarendajetele;
 • Ärianalüütika.

Andmebaasid

 • Skaleeritav tuhandetele andmebaasidele;
 • Andmekaitse: audit, taastamine ja geo-replikatsioon;
 • Automatiseeritud administreerimise toimingud;
 • Andmelao valmidus.

Andmevarundus pilve

 • Lihtne, automatiseeritud andmekaitse;
 • Andmete varundusteenus ja varuasukoht;
 • Andmete taastamise võimalus pilve;
 • Andmevarunduse monitooringuteenus;
 • Andmevarunduse haldusteenused.

Hübriidpilv

Pilveteenused kohalikule andmekeskusele:

 • Hübriid identiteet (kohalik AD + Azure AD);
 • Täiendavad taristu ressursid pilvest;
 • Andmete varuasukoht pilvest;
 • Täiendav andmesalvestus ja arvutusvõimsus pilvest;
 • Ühtne haldus;
 • Arendus- ja testkeskkonnad pilvest.

Võta julgelt ühendust & küsi lisainfot