11.08.2014

 

Ehk siis Dropboxi laadset toodet. Tänane praktika on kahjuks paljudes ettevõtetes vastuoluline. Firmasiseselt ei ole keskset failide jagamise lahendust juurutanud, kuid kasutajad jagavad/salvestavad äriinfot pigem kodukasutajatele mõeldud lahenduste kaudu. See tähendab, et teadmata osa äriandmeid on nö hallis alas, mille üle ettevõtetel puudub ülevaade. Iga ettevõtte juht ja IT juht võib siit oma äririske ise hinnata.

 

Datafox soovitab varundada lõppkasutajate seadmetes olevaid andmeid ja juurutada ka ettevõttes keskne failide jagamise keskkond. Selliseid ärilahendusi on palju. IT uuringute- ja konsultatsioonifirma Gartner on koondanud suurimad tooted võrdlevasse analüüsi. Enterprise File Synchronization and Sharing raportile ligipääs on Läbi EMC Syncplicity veebilehe https://www.syncplicity.com/. Gartner on nimetanud EMC Syncplicity file share tarkvara ka üheks liidriks sellel turul.

 

Datafox on EMC ametlik partner ja andmesalvestus- ning varunduslahenduste juurutus- ja konsultatsiooniettevõte.